en langue Francais Välkomna Styrelse Program Medlems-
avgift
Kontakt Länkar Arkiv På svenska

Styrelse

Ordförande Ellen Skarp 0733-122510
Vice ordförande Gerty Carlberg 0736-461607
Skattmästare Lisbet Wirsén 0733-341740
Sekreterare Siv Diab 042-125515
Medlem Agneta Ekström 0702-505138
Medlem Sven-Arne Nilsson 0733-976156
Medlem Gunilla Frohagen 0768-868668
Medlem Ellert Nilsson 0706-187548