en langue Francais Välkomna Styrelse Program Medlems-
avgift
Kontakt Länkar Arkiv På svenska

Medlemsavgift

Enskild person: 150 kr

Par: 250 kr

Medlem blir man genom att betala in medlemsavgiften till vårt PG 46 79 12-2.


Glöm inte att ange ditt namn och maila gärna
ditt namn och mailadress/postadress till Lisbet Wirsén!


Entréavgift vid möten: Medlemmar 50 kr och icke-medlemmar 100 kr.